KLARTEC, spol. s r. o.., prípadová štúdia

KLARTEC zaoberá výrobou prefabrikovaných betónových produktov a techniky pre podporu životného prostredia. V oblasti ekológie pôsobí v Slovenskej a Českej republike.

Cieľ projektu:

Hlavnou úlohou bolo implementovať softvér, ktorý sprehľadní a podporí spoločnosť. Hľadali komplexné riešenie pre firmu pod jedným systémom.
Chceli docieliť, aby mali prehľad o výrobe a zákazkách. Chceli prepojiť všetky agendy a z objednávok prepisovať dáta do zmlúv a aj do výroby (ďalších nadväzujúcich činností).

Dosiahnuté ciele (po implementácii QI)

Redukcia času o 15 % denne v rámci celej firmy
Úspora nákladov takmer 60 000 € ročne vďaka organizácii riešenia dopravy

15%
Redukcia času
60 000 eur
ročná úspora

Qi systém splnil cieľ

Implementácia Qi splnila svoje stanovené ciele. Spoločnosť nadobudla schopnosť získať prehľadné informácie o výrobných tokoch a obchodných prípadoch. Všetky požiadavky boli promptne riešené a firma postupne prešla plynule na tento jedinečný informačný systém. KLARTECU sme boli kedykoľvek k dispozícií a zaviedli sa rozšírenia na základe požiadaviek.

Informačné prepojenie firmy

Po nasadení systému riadi QI celý KLARTEC. Dáta z obchodu sú podkladom pre fungovanie ďalších oddelení. Všetko ja nastavené tak, aby objednávky zamestnanci jednoducho vytvorili v systéme. Potom sa informácie z objednávok jedným kliknutím pretavia do zmlúv. Určite veľká výhoda a úspora času. Qi dokáže nie len to, ale aj z dodacích listov, faktúr aj výroby, kde presné špecifikácie produktov slúžia riadeniu jednotlivých zákaziek. Ostatní pracovníci vidia v QI všetky informácie potrebné na realizáciu konkrétnych produktov, čo je veľmi veľkou výhodou. Na základe toho môžu podľa toho zadávať výrobu a plánovať vyťaženosť strojov. V spoločnosti týmto spôsobom šetria čas priemere 15 % denne v porovnaní s obdobím pred QI implementáciou.

Ďalší prínos je sledovanie materiálu. Majú prehľad – vďaka tomu aj do budúcna odhadnú, aký materiál potrebujú. Bez QI by tento proces nebol možný.

QI zabezpečuje komplexnosť dodávky. Na výrobu nadväzuje priamo evidencia montáží. Namiesto Excelu a papierov dnes používajú Qi, čo dodáva chodu prevádzok efektivitu. Všetko pod jedným systémom = príprava zákazok, servis, školenia, doprava a certifikácia.

Denná 47% úspora času

Benefit QI je aj pri doprave. Je to veľmi dôležitá časť KLARTECu. Denne vypravia niekoľko kamiónov. Pred našim inštalovaním systému všetko riešili prostredníctvom e-mailov. Obchodné oddelenie objednávalo dopravu pre konkrétnu zákazku. Následne na to nadväzovala práca ďalších pracovníkov, ktorí expedovali alebo pripravovali zaradenie dovezených materiálov. Tento spôsob vykazoval dosť chybovosti a neefektívnosti. Teraz všetko zadávajú do QI. Zlepšila sa informovanosť a prehľad. Odstránila sa chybovosť, čo potvrdil aj konateľ spoločnosti a dodáva: „Znížil sa chaos aj komunikačné šumy, a hlavne vo forme ušetreného času aj náklady, denne je to konkrétne 20 % v expedícii, 7 % pri obchodníkoch a na výrobe 20 % vďaka eliminácii zbytočných presunov materiálov. Ale mnoho veci je nevyčísliteľných, ako napríklad menej stresových faktorov.“ Časová úspora? Áno, v oblasti dopravy až 16 hodín denne (pre celú organizáciu), čo je takmer 60 000 € ročne.

Zákazky pod kontrolou

Spoločnosť KLARTEC sa skladá z troch divízií. Každá má iné personálne obsadenie. Problém je v tom, že jednotlivé obchodné prípady často prechádzajú idú naprieč všetkými divíziami. Z tohoto dôvodu sa muselo pamätať na fakt,že to vyvolávalo značnú neprehľadnosť v zákazkách. Všetko sa vyriešilo so zavedením QI. Zamestnanec si jednoducho každú evidovanú zákazku v systéme jednoducho nájde. Má všetky potrebné informácie, ako napríklad predmet zákazky a ďalšie naplánované schôdzky. Filtrovanie, ako silný nástroj zabezpečí ľahkú orientáciu a vyhľadateľnosť, a to podľa rôznych aj zložitejších kritérií. Tento aspekt predtým nebolo možné zabezpečiť.Týmto sa zabezpečila efektívna komunikácia, bez zbytočných prieťahov.

Systém je enormne sofistikovaný a najmä sa osvedčil aj pri vyhodnocovaní. Do QI sme doimplementovali zostavu, ktorá pomáha porovnávať aktivity obchodníkov. Prehľadne firme ukazuje a dovoľuje sledovať tiež náklady, pretože všetky faktúry sa dajú evidovať.

Mgr. Martin Karlubík
konateľ spoločnosti KLARTEC

„Sme radi, že sme vybrali práve QI. Jeho implementácia bolo dobrým rozhodnutím pre všetky úrovne. Za obchod, účtovníctvo aj výrobu máme neuveriteľný prístup k informáciám. Ich vyhľadávanie je vďaka možnosti rozšíreného filtrovania veľmi jednoduché."

Zaujal vás informačný systém QI?

Plánujete zefektívniť riadenie firmy?

Napíšte nám a radi sa s vami stretneme a prediskutujeme možnosti využitia QI pre váš biznis.

Potvrdením súhlasu a odoslaním tohto formuláru udeľujem prevádzkovateľovi JRM Slovakia, s.r.o., Spartakovská 11, 917 01 Trnava, IČO:36 240 842 súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov (Meno a priezvisko, email) na účel vybavenia informácie - odpovedania na otázku, dopyt, a to až dovtedy pokiaľ tento dopyt nebude vybavený.

Tento súhlas je možné kedykoľvek u prevádzkovateľa odvolať zaslaním žiadosti na email info@jrm.sk (alebo telefonicky :+421 (0)33 - 53 54 400), zodpovedná osoba Václav Paul.

Prehlasujem, že ako dotknutá osoba som si vedomá svojich práv v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a nového nariadenia Európskej únie, ktoré upravuje ochranu osobných údajov (GDPR). Prevádzkovateľ JRM Slovakia, s.r.o.zaručuje, že osobné údaje bude spracovávať a udržiavať v maximálnom bezpečí tak, aby ich správa bola v súlade s novým nariadením Európskej únie.

JRM Slovakia, s.r.o.
Prevádzka:
Františkánska 22

917 01 Trnava

Sídlo spoločnosti:
Spartakovská 11, 917 01 Trnava
IČO: 36 240 842
IČ DPH: SK2021549398
Zapísaný: Okresný súd v Trnave, Oddiel: Sro, vložka č. 12459/T

+421 335 354 400
+421 905 420 120

info@jrm.sk

Firemný kódex spoločnosti JRM Slovakia, s.r.o.